Country:
France
Year of foundation
1946
founde
Dawid & Eric Aylott

Eylure çeşidlərində: uzun, həcmli, fakturalı qoyulma kirpiklər və ayrı-ayrı qoyulma dəstələr.