Tom Ford Tobacco oud intense EDP 50ml

Tom Ford Tobacco Oud Intense tütün yarpağının və ud ağacının konsentrə olunmuş yağına bağlanan öz sonsuz gücünü azad edir. Bu ədviyyatlı-oduncaq şərq ətri dumanlı və axıcıdır. O, dekadansın yeni sərhədləri ilə ovsunlayan mistik Tobacco Oud dərinliklərinə aparır.

Availability: Out of Stock

Size: 50 ml

Doxa kimi tanınan məstedici ərəb tütünü ətri dolğun dumanlı notların sürətli sıçrayışı ilə açır, onların döyünən istisi moruq akkordu ilə birlikdə gözlənilməz kulminasiyaya çatır.Ud ağacının yağının yüksək konsentrasiyası ətrin ürəyində alovsaçan ocağı daha da alovlandırır. Qiymətli ud ilə tütün yarpaqlarının birləşməsi qəbuletmə sərhədlərini dəyişir və hissləri coşqun hiddətə gətirir. Qızardılmış tonk paxlaları və səndəl ətirə zərif krem çalar bəxş etməklə onu yumşaldır.Duman çəkildikdən sonra ilk canlı akkordlarla ustalıqla bir-birinə uyğunlaşdırılan ladannik, paçuli və kastreumlu  oduncaq-ənbər baza açılır.