Tom Ford Italian Cypress EDP 50ml

Universal parfüm suyu həm kişilər, həm də qadınlar üçün nəzərdə tutulub. Amerikalı ustalar onu sərvin qoxusu dolaşan möhtəşəm sahilkənarı şəhərləri olan günəşli İtaliyaya həsr edib. Buna görə də bu ətir sanki, təbiətin öz ətri, mənzərəli peyzajlar, ədviyyatlı otlar və yetişmiş sitruslar ilə cəzb edir.

Availability: Out of Stock

Oduncaq ətirləri qrupuna əlavə olunan Italian Cypress hər bir piramidasında  əsasında yerləşən nadir essensiyanın adını daşıyan  eksklüziv Private Blend seriyasına daxildir. Bu ətriyyat kompozisiyasının əsas komponenti həmişəyaşıl italyan sərvi oldu. Onun təravətli və açıq, qətranlı və təntənəli, iynəyarpaqlı və dərin keçidləri səslənməyə torpaq istiliyini bəxş edir. Aralıqdənizi ədviyyatlar və otları notlarının çərçivəsində sərv akkordu ətri zəngin və çətin edir. Şipr bazası sayəsində səslənmə daha dərin və təəssüratyaradıcı olur.
Dəri ilə təmasda ətir sanki, öz sahibini sakitlədirərək və onu azad edərək, onunla privat romantik bir söhbətə daxil olur.