GA-DE Ənliklər və almacıqların korreksiyası üçün ucu kəsilmiş formalı böyük fırça

Professional Makeup Beauty Blush Brush No. 2 üz formasının korreksiyası üçün nəzərdə tutulub. Daha geniş sahəni əhatə edən kirşan ənliklərin çəkilməsini sürətləndirir.
İSTİFADƏ QAYDASI: ənlikdən fırçaya bir qədər göütrün "artığ"ını silkələyin və almacıqlara çəkin.
MATERİAL: Keçi tükü

Availability: Out of Stock