Müasir paradokslar - 12 noyabr Ə.Əliyev 11(31А) ünvanında

Sadə və incə, zamandan kənar, cəsarətli, sirli və ənənəvi-yeni N°5 paradokslardan yaranıb.

N°5 L`Eau – qüsursuzluqdur. Tualet suyunun kristal təmizliyi. Kompozisiyanın təravətli nəfəsi: sitrusların qabığı, aldegidlər, ilanq-ilanq, sidr və ağ müşk. №5 ətrinin –hər zaman yeni olmaq kimi əsas keyfiyyətini qorumaq üçün Olivye Polj tərəfindən düşünülən yenilənmədir. Günəşli və sirli, zərif və məğlubedilməz, Lili-Rouz Depp bütün N°5 L’EAU paradokslarını özündə təcəssüm etdirir.

Sizin paradoksunuz hansıdır? Öyrənin 
12 noyabr Ə.Əliyev 11(31А) ünvanında*

*Sizi byüti-ekspertlərin məsləhətləri, 
**xüsusi animasiyalar və markadan komplimentlər gözləyir. 
**Öncədən yazılmaq vacibdir.